Adatvédelem


H O L L Ó H Á Z I  P O R C E L Á N M A N U F A K T Ú R A

W E B S H O P

A D A T V É D E L M I  T Á J É K O Z T A T Ó  É S   N Y I L A T K O Z A T

 

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. webshopjának adatkezelője a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. (székhelye: 3999 Hollóháza, Károlyi utca 11., cégjegyzékszáma: Miskolci Törvényszék Cégbírósága 05-09-026489, adószáma: 24798954-2-05, elérhetősége: info@hollohazi.hu, a továbbiakban úgy is, mint Adatkezelő).

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. rögzíti, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatóban és nyilatkozatban meghatározott nagybetűs fogalmak megegyeznek a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. által kínált áru megrendelése és igénybevétele, valamint az átvétel lebonyolításának leírása és szállítási feltételek tárgyában kibocsátott nyilatkozatában (a továbbiakban: Szállítási Feltételek) meghatározott nagybetűs fogalmakkal.

Jelen adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat célja a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. vásárlóinak tájékoztatása az online felületen végzett áruértékesítés, és az ehhez szükséges regisztráció során végzett, személyes adatokat érintő adatkezelésekről, azok céljáról és feltételeiről, továbbá a látogatók, regisztrált felhasználók és vásárlók, valamint az Adatkezelő jelen tevékenységhez kapcsolódó jogainak és kötelezettségeinek rögzítése.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen honlap alkalmazásával végzett adatkezelése mindenkor megfelel a jelen tájékoztató és nyilatkozatban foglaltaknak. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató és nyilatkozat bármikor történő egyoldalú módosítására azzal, hogy Adatkezelő nem végez olyan módosításokat, amelyek a személyes adatok védelmére vonatkozó elveknek megfelelő működést negatívan befolyásolják.

A jelen honlapon végzett személyes adatokat érintő adatkezeléseket érintő bármilyen kérdés esetén kérjük forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken: e-mailben az info@hollohazi.hu címen vagy postán a 3999 Hollóháza, Károlyi utca 11. címen.

A webshop fejlesztője és fenntartója az Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1023 Budapest, Lukács utca 4. 3. em. 8., cégjegyzékszáma: Fővárosi

Törvényszék Cégbírósága 01-09-947838, adószáma: 22988197-2-41).

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

I. WEBSHOP ADATKEZELÉSEI

1. Látogatók adatainak kezelése

A https://hollohazi.hu oldal meglátogatásokat a webszerver automatikusan naplózza a látogató tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének, minőségének ellenőrzése, a lehetséges támadások, visszaélések megelőzése, kivizsgálása és statisztikai adatok gyűjtése.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, amely a honlap működtetéséhez, a áruértékesítés zavartalanságához, a felhasználói élmény szinten tartásához és a fenti célokban foglaltak eléréséhez kapcsolódnak.

A kezelt adatok köre: látogató elektronikus eszközének IP címe, a látogatás időpontja, a meglátogatott oldal címe, amennyiben a látogató eszközének beállításai engedik, a látogató böngészőjének és operációs rendszerének típusa.

Adatfeldolgozó: Appsters Kft.

Adatkezelés időtartama: 90 nap

Garanciák: Adatkezelő a látogatási adatokat nem kapcsolja össze és nem továbbítja, azok önmagukban a látogató személyének azonosítására, illetve személyét illetően következtetések levonására nem alkalmasak.

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. weboldalán a látogatóknak lehetősége nyílik a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. online árukatalógusának megtekintésére, letöltésére, valamint e-mail rendszeren történő harmadik személlyel történő automatikus rendszer által generált üzenetben történő megosztására (szükséges adatok: látogató neve, látogató e-mail címe, címzett e-mail címe).

2. Webshop regisztráció

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. webshopjának használata során a felhasználóknak lehetőségük nyílik regisztrációval online felhasználó fiók létrehozására, amellyel nem kell minden vásárlás alkalmával megadniuk személyes adataikat, és a regisztrált profillal aktuális és korábbi vásárlásaikat nyomon tudják követni.

A regisztráció során egy erre szolgáló jelölőnégyzet bejelölésével lehetőség van direkt marketing megkeresések (hírlevelek) küldéséhez a hozzájárulást megadni (a hírlevelekkel kapcsolatos feltételekről bővebben a 4. pontban olvashat).

A regisztráció törlésére a honlapon, bejelentkezést követően a „Saját fiók/Fiókadatok” menüpontban a „Fiók törlése” gombra való kattintással vagy az info@hollohazi.hu címen jelzett igény formájában lehetséges; utóbbi esetben a törlendő felhasználói fiók azonosításához szükséges nevet és e-mail címet kérjük megjelölni, e nélkül a törlési kérelmet ezen a módon Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni.

 Az adatkezelés célja: felhasználók azonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatainak rögzítése a honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez.

 

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes és informált hozzájárulása. Az informált hozzájárulás megtételéhez szükséges tájékoztatást jelen tájékoztató és nyilatkozat szolgálja, amely a regisztráció során könnyen elérhető a felhasználó számára.

A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett felhasználó nem élvezheti a webshop felhasználói profilja által nyújtott kényelmi szolgáltatásokat, vásárlásai során minden alkalommal teljes körűen meg kell adnia a vásárláshoz szükséges személyes adatait.

 A kezelt adatok köre: a regisztrációhoz minimálisan szükséges adatok a vezetéknév, keresztnév, e-mail cím és jelszó. A regisztrációt követően a regisztrált felhasználó megadhatja az elérhetőségi adatait és  telefonszámát (címjegyzék menüpont), amely a webshopon keresztül történő vásárláshoz szükséges (ezen adatokról bővebben a 3. pontban).

Adatfeldolgozó: Appsters Kft.

Adatkezelés időtartama: a regisztráció törléséig (felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig) terjedő időtartam.

Garanciák: Adatkezelő és adatfeldolgozó a regisztráció adatait ügyviteli rendszerében elektronikusan, biztonságos, szoftveres védelemmel ellátott rendszerek alkalmazásával tárolja. Adatkezelő csak a felhasználó azonosításához, kapcsolattartáshoz minimálisan szükséges adatokat gyűjti. Adatkezelő különleges adatokat nem kér és nem kezel. Adatkezelő a gyűjtött felhasználói adatokat nem továbbítja.

3. Vásárlás a webshopon keresztül

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. webshopjának használata során a felhasználóknak lehetőségük nyílik a webshopban található Hollóházi áruk online megvásárlására regisztrációval vagy a nélkül, az azonosításhoz, számlázáshoz, szállításhoz szükséges adataik vásárláskor történő megadásával.

Amennyiben a felhasználó regisztrált felhasználói profiljával való bejelentkezést követően kíván a webshopon keresztül vásárolni, személyes adatait a felület a regisztráció során tárolt személyes adataiból nyeri ki. Amennyiben a regisztrációt követően a felhasználó a profiljában az elérhetőségi adatait nem adta meg, a rendszer a vásárláskor kéri ezeket, ezen adatok (lásd lejjebb) ugyanis szükségesek a számlázáshoz és az esetleges szállításhoz. Amennyiben felhasználó a webshopon keresztül vásárol, és a megvásárolni kívánt termék a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. készletében fellelhető, úgy a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. a sikeres vásárlást a felhasználó részére e-mail útján visszaigazolja. Amennyiben felhasználó a webshopon keresztül olyan árut kíván megvásárolni, amely a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. készletén nem elérhető, úgy a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. a vásárlást e-mail útján visszaigazolja, egyúttal jelzi a felhasználó részére, hogy az áru gyártását megkezdi, mely gyártási folyamat előreláthatólag 40 (negyven) naptári napot fog igénybe venni.

Az adatkezelés célja: a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. webshopjában áruk megvásárlása, a vásárlás, a számlázás, vásárlóknak történő leszállítás lehetővé tétele, valamint a vásárlás és a fizetés tényének dokumentálása, számviteli kötelezettségek teljesítése, vásárlókkal történő kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználókkal a webshopban megrendelés leadásával automatikusan létrejött, Adatkezelő általános szerződési feltételein alapuló adásvételi szerződés teljesítése; a vásárlások adatai (dátum és időpont, vásárolt áruk, vásárlás értéke) tekintetében jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt adatok köre: az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt áruk, a vásárlás értéke). Regisztrált felhasználók esetén a regisztráció során megadott személyes adatok, valamint – amennyiben korábban rögzítésre került – a címjegyzékben szereplő adatok (lásd a

2. pontban). Regisztrált felhasználói fiókkal nem rendelkező vásárlók esetén vezetéknév, keresztnév, cég (opcionális), számlázási/szállítási cím, telefonszám.

Amennyiben a bankkártyás fizetés a webshopban elérhető, a bankkártyák és a tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt. a saját fizetési felületének használatával kezeli. Az OTP Bank Nyrt. fizetési felületén kezelt adatokhoz Adatkezelő nem fér hozzá (bővebb információ: https://otpbank.hu).

Adatfeldolgozó: Appsters Kft.

Adatkezelés időtartama: a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év; amennyiben a bankkártyás fizetés az oldalon elérhető, ennek adatai tekintetében az OTP Bank Nyrt. adatvédelmi feltételeiben rögzített idő.

Adattovábbítás: amennyiben a bankkártyás fizetés az oldalon elérhető, a bankkártyás fizetés technikai lebonyolítása érdekében a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. felé.

Áruk kiszállítására vonatkozó opció választása esetén a címzett neve, szállítási címe, a rendelés értéke belföldi szállítási cím esetén a CS-Sprint Futárszolgálat, CS 80 Kft. (székhelye: 1161 Budapest, Csömöri út 78-80. …, cégjegyzékszáma: 01 09 671423, adószáma: 12149676242), illetve külföldi szállítási címesetén a DHL Express Magyarország Kft. (székhelye: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér 302. ép., cégjegyzékszáma: 01 09 060665, adószáma: 10210798244) futárszolgálat felé.

Garanciák: Adatkezelő és adatfeldolgozó a vásárlás adatait, valamint a vásárláshoz kapcsolódóan megadott személyes adatokat ügyviteli rendszerében elektronikusan, biztonságos, szoftveres védelemmel ellátott rendszerek alkalmazásával tárolja. Adatkezelő csak a fent jelölt célok eléréséhez minimálisan szükséges adatokat gyűjti. Adatkezelő különleges adatokat nem kér és nem kezel. Adatkezelő a gyűjtött adatokat csak a jelen pontban rögzített személyek felé továbbítja, kivéve ha törvény máshogy rendelkezik.

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. rögzíti, hogy a webshopon keresztül történő áruvásárlás esetén az áru kiszállítását – a Szállítási Feltételeknek megfelelően - belföldön a CS-SPRINT Futárszolgálat, külföldön a DHL Express futárszolgálat végzi, e körben a futárszolgálatok a kiszállítás valamennyi állomásáról (szolgáltatás megrendelése, áru átadása kiszállítás céljából, kiszállítás várható időtartama, akadály közlése, sikeres kiszállítás, stb.) e-mail formájában tájékoztatják a felhasználókat.

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. rögzíti, hogy amennyiben a felhasználó a webshopon keresztül történő áruvásárlás esetén jelzi, hogy az árut személyesen szeretné átvenni, úgy az átvétel feltételeiről, időpontjáról, a pontos helyszínről stb. a Hollóházi Porcelánmanufaktúra

 

Kft. budapesti bemutatóterme, illetve márkaboltja fogja tájékoztatni a felhasználót, e-mailen vagy telefonon.

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. rögzíti, hogy a jelen tájékoztatóban és nyilatkozatban meghatározott feltételek megfelelően alkalmazandók abban az esetben is, ha a felhasználó a webshopon keresztül ajándékkártyát vásárol (szükséges adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám), vagy ajándékkártya pótlása iránti igényt terjeszt elő (szükséges adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám).

4. Hírlevél küldése

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. hírlevelére feliratkozott felhasználók e-mail formájában értesülhetnek a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. legújabb áruiról, különleges ajánlatairól és kedvezményeiről.

A regisztráció során, valamint a vásárláskor a személyes adatai megadását követően van a felhasználónak lehetősége direkt marketing megkeresések (hírlevelek) küldéséhez a hozzájárulását megadni, egy erre szolgáló jelölőnégyzet bejelölésével. A jelölőnégyzet jelöletlenül hagyása esetén az Adatkezelő hírlevelet nem küld a felhasználónak.

A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevél láblécében található „leiratkozom” gomb megnyomásával, valamint a honlapon, bejelentkezést követően a „Saját fiók/Felhasználói fiók irányítópult” menüpontban lehetséges. Leiratkozást követően a felhasználó részére Adatkezelő a továbbiakban nem kézbesít hírlevelet. Leiratkozást követően a felhasználó a felhasználói fiókjának előbb jelzett menüpontjában bármikor ismét feliratkozhat hírlevelek küldésére.

A leiratkozás a felhasználó webshopban történő esetleges korábbi regisztrációját nem érinti, ennek törlésére a 2. pontban rögzítettek szerint van lehetőség.

Az adatkezelés célja: a feliratkozó felhasználók részére direkt marketing tevékenység nyújtása gazdasági reklámot is tartalmazó e-mailek formájában.

Az adatkezelés jogalapja: a feliratkozó felhasználók önkéntes és informált hozzájárulása.

A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesülhet a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. hírleveleiben található információkról.

A kezelt adatok köre: hírlevélre feliratkozás ténye, azonosítószám, dátum és időpont, e-mail cím, név.

Adatfeldolgozó: Appsters Kft., Hollóházi Prcelánmanufaktúra Kft.

Adatkezelés időtartama: a feliratkozott felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásáig)

Garanciák: Adatkezelő csak önkéntes hozzájárulás esetén küld hírlevelet, amely tevékenységét a hozzájárulás visszavonását követően nyomban megszünteti, a felhasználó hozzájárulását harmadik személyek hirdetéseinek közvetítésére vagy egyéb a fent rögzítetteken felüli célra nem használja fel, az adatokat nem továbbítja.

5. Cookie-k (sütik) használata

A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. webshopja a honlap működtetése és a felhasználói élmény javítása érdekében ún. HTTP-cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a szerver és a felhasználók böngészője közötti adatcsomagokat jelenti, amelyeket a felhasználó készülékén a böngésző segítségével a webszerver hoz létre, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A honlapon alkalmazott sütik típusa, leírása.

Technikailag szükséges sütik: a weboldal működése szempontjából elengedhetetlen sütik, ezeket honlapunk kénytelen tárolni. A weboldal megfelelő működtetésén túl a technikailag szükséges sütik statisztikai célú webanalitikai mérések lehetővé tételére is szolgálnak.

A technikailag szükséges sütik használatának jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban felhasználók érdekében is áll ezek kezelése, nélkülük ugyanis a webshop használata nem volna lehetséges.

Funkcionális sütik: szerepet játszanak a bejelentkezési adatok kezelésében, megjegyzésében, feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzésében, valamint hirdetések megjelenítésében az oldalon.

A funkcionális sütik használatának jogalapja a felhasználó hozzájárulása, amelyet a honlap első meglátogatásakor felugró ablak formájában, az ott megjelenő jelölőnégyzet jelölésével adhat meg.

A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következménye: a felhasználó nem tudja a honlap valamennyi kényelmi funkcióját igénybe venni.

Kényelmi sütik: az oldal felhasználó általi használatát elemezve lehetőséget biztosítanak személyre szóló ajánlatok, tartalmak megjelenítésére és a felhasználói preferenciák vizsgálatával lehetőséget biztosítanak a szolgáltatások továbbfejlesztésére.

A kényelmi sütik használatának jogalapja a felhasználó hozzájárulása, amelyet a honlap első meglátogatásakor felugró ablak formájában, az ott megjelenő jelölőnégyzet jelölésével adhat meg.

A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következménye: a felhasználó nem tudja a honlap valamennyi kényelmi funkcióját igénybe venni, részére személyre szabott, számára releváns hirdetések, tartalmak megjelenítése nem lehetséges.

 

II. Felhasználók (érintettek) jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Tájékoztatáskérés joga: a Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon az Adatkezelő által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

Helyesbítés joga: a Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Egyébiránt a Felhasználó a honlapon történő regisztráció során megadott adatait a honlapon, bejelentkezést követően a „Saját fiók/Fiókadatok” menüpontban bármikor maga is módosíthatja. A regisztráció nélküli vásárlás során megadott adatok módosítására a Felhasználók a rendelés visszaigazolásáról küldött e- mailben találnak információt, egyebekben a módosítás az info@hollohazi.hu elérhetőségen is kérhető.

Törlés (elfeledtetés) joga: a Felhasználó kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges

  • Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;

  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;

  • a népegészségügyet érintő közérdekből.

Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, hozzájárulását a Felhasználó visszavonta vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az Adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A Felhasználó a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az Adatkezelő a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

Korlátozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

  • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;

  • az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;

  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

  • a Felhasználó tiltakozik adatainak az Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt az Adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatot az Adatkezelőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

A Felhasználó jogainak gyakorlása esetén az Adatkezelő megvizsgálja a Felhasználó kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül tájékoztatja a Felhasználót.

A jogérvényesítés lehetőségei:

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az info@hollohazi.hu e-mail címen jelentheti be.

Jogainak megsértése esetén a Felhasználó az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A Felhasználóok a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A Felhasználó továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.; +36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu)

Adatvédelmi tájékoztató dokumentum

 

Webshop kínálatunk

Classic kép Classic
Díszes formavilág, hagyományos minta, tökéletes színharmónia.
Exclusive kép Exclusive
Művészi alkotások – porcelánból.
New Line kép New Line
Merész, újszerű, fiatalos, egyszóval „újhullámos”.
Home kép Home
Otthon, édes otthon! – porcelánnal díszítve.

Hollóházi márkabolt

3999, Hollóháza Károlyi út 11.

+36 20 592 2488

Hollóházi Porcelán Bemutató- és Kiállítóterem

1055, Budapest Falk Miksa u. 7.

+36 70 476 4374

Hollóházi garancia

Közvetlenül manufaktúrából ikon

Közvetlenül manufaktúrából

Biztonságosan csomagolva ikon

Biztonságosan csomagolva

Hungarikum ikon

Hungarikum

Pótlás ikon

Pótlás